Dün Resmi Gazete’de yayımlandı, yeni şartlar tek tek sıralandı… İşte kamuda tasarruf tedbirleri

TASARRUF Tedbirleri ile İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi önceki gün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca 3 yıl süreyle her ne şekilde olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Ancak, savunma ve güvenlik hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlar ile ambulans ve itfaiye araçları acil ve zorunlu hallerde edinilebilecek. Mevcut taşıtlar gözden geçirilecek. Ekonomik ömrünü tamamlamış olanlar tasfiye edilecek ihtiyaç fazlası taşıtlar ise tasfiye edilmek ya da ihtiyacı olan kurumlara devredilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirilecek. Kullanımdakilerin tasfiyesi kaydıyla kamu alım garantisi kapsamında yerli ve elektrikli taşıt satın alınabilecek. İşte madde madde diğer şartlar:

LOJMAN KİRALARINA RAYİÇ BEDEL

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 3 yıl süreyle yurtiçinde ve yurtdışında hiçbir şekilde yeni hizmet binası alınmayacak, kiralanmayacak, yapılmayacak. Hizmet binası kiralamaları ivedilikle sonlandırılacak. Yeni lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa veya arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak. Lojman kiraları ve sosyal tesis ücretleri rayiç bedeller dikkate alınarak yeniden belirlenecek.

MİLLERİ KURUMLAR KULLANACAK

Bedeli kurum ve kuruluşlarca karşılanmak suretiyle satın alınan mal veya hizmetler karşılığında tahakkuk eden her türlü ayni veya nakdi menfaatin (havayolu şirketlerince sağlanan uçuş milleri vb) şahıslarca tasarruf edilmesi önlenecek. Kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılması sağlanacak. Kamu kurum ve kuruluşları zorunlu olmadıkça danışmanlık hizmeti satın almayacak.

RAPOR, KİTAP BASILAMAYACAK

İdareyi ve faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar hiçbir şekilde basılamayacak. Zorunlu haller dışında üç yıl süreyle büro malzemesi, makine ve teçhizat, teşrifat, bilgisayar ve donanım benzeri demirbaş alımı yapılmayacak.

GEZİ, KOKTEYL DÜZENLENMEYECEK

Temsil ve ağırlama ödenekleri zorunlu haller dışında kullanılamayacak. Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek. Hediye verilmeyecek ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacak. Yılbaşı ve bayram dönemlerinde kamu görevlileri tarafından gönderilecek tebrik ve kutlama mesajları elektronik ortamda gönderilecek.

SEMİNER, ÇALIŞTAY KAMU TESİSİNDE

Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, toplantı, organizasyon ve benzeri faaliyetleri uzaktan erişim yöntemiyle yapılacak. Yüz yüze yapılması zorunlu olması halinde kamu tesisleri kullanılacak. Bu faaliyetler mümkün olduğunca kamu personeli tarafından yürütülecek. Zorunlu hallerde yapılacak yurt dışı geçici görevlendirmelerde, bu amaçla tahsis edilmiş ödenek aşılmayacak.

MAKAM ARAÇLARINA üç ADET SINIRI

Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait taşıtlar, kamu kurum ve kuruluşlarınca izin alınmadan kullanılmayacak. İlgili mevzuatında belirtilen makam ve hizmetler hariç olmak üzere, hibe dahil her ne şekilde olursa olsun yabancı menşeli taşıt kullanılmayacak. Bakanlıklarda hizmet taşıtlarından en fazla 3 adedi bakanlar tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde makam hizmetlerinde kullanılabilecek.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir