Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sinyali verdi… Vergi indirimine son… Kamuda tasarrufta yeni adımlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan tasarruf tedbirlerine ilave olarak Orta Vadeli Plan’da (OVP) yer alan hedefler doğrultusunda yeni adımlar da hayata geçirilecek. Bu kapsamda, kamu ihale reformu, KİT’lerde yönetişim reformu, vergide adalet ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele olmak üzere dört maddede düzenleme yapılacak.

VATANDAŞA YANSIMAYAN KDV İNDİRİMİ GERİ ALINACAK

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Türk Vergi Mevzuatındaki istisna ve muafiyetler gözden geçirildi. Hangi istisnaların sağlıklı çalıştığı, hangilerinin ne avantajlar sağladığı belirlendi. Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan ‘Vergi harcamalarının gözden geçirilmesi, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kaldırılması’ hedefi doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılacak. Hükûmet, gıda ve birçok alanda KDV’yi yüzde 1’e çekmişti. Ancak bazı işletmeler vergi indirimini doğru yansıtmayarak kar elde etmişti. İkinci tasarruf paketiyle bu meselenin çözülmesi hedefleniyor.

KAYIT DIŞINA YENİ TEDBİRLER

Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığının yaptığı denetimler artırılacak. Ayrıca tapudaki işlemlerin gerçek satış bedeli üzerinden yapılması için kanuni düzenleme yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da ayrıca kayıt dışı istihdamla mücadelede daha etkin bir rol üstlenecek ve denetimler daha sık yapılacak.

KİT REFORMU YAPILACAK

KİT’lerin faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi için de bazı yeni adımlar atılacak. ‘KİT Yönetişim Reformu’ adı altında, KİT’lerin üst yönetimleri ve yönetim kurulu üyelikleri yeniden yapılandırılacak. Performansa dayalı ölçüm yöntemleri kullanılarak kamu işletmelerinin ve yönetim kurullarının hesap verebilirliği artırılacak.

İHALE KANUNU DEĞİŞECEK

Ayrıca Kamu İhale Yasası uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde güncellenecek. 25 ayrı başlıkta İhale Kanunu dışında tutulan istisnalar azaltılacak. Kamu ihalelerinde mücbir sebep ve özel nitelikteki bazı mal ve hizmet alımları hariç, doğrudan temin usulüne sınırlamalar getirilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir